Positief besluit over co-creatie

Juli 2023

Burgermeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het voorstel tot herindeling van onze straten. Uit het Collegebesluit: “De wens om de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht opnieuw in te richten, te vergroenen en de leefbaarheid te verbeteren, sluit aan bij het coalitieakkoord en is een van de afspraken uit het Convenant Binnenstad 2023-2027.” Ook is besloten om het ontwerp te maken door middel van co-creatie met het buurtcomité en andere betrokkenen. Het voorstel van een (half ondergrondse) fietsenstalling onder de Nieuwe Groenmarkt is nu definitief van de baan. Dit Collegebesluit is te vinden onder Dossier. Het document zal nog wel na het zomerreces worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorbereidingen van het co-creatie proces zijn begonnen. Meer informatie hierover volgt na de zomer.

 

De plannen voor verbetering van de Nieuwe Groenmarkt worden ook genoemd in het Beleidsplan voor de hele binnenstad. Bij de invulling van de Gebiedsopgave Centrum 2023-2026 hebben enkele buurtcomité leden hun medewerking verleend. Ook dit document vindt u onder > Dossier. 

 

Wil je op de hoogte gehouden worden? Hier kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Laatste stand van zaken: Co-creatie, BBQ, ...
August 2022

Op 13 juli sprak het buurtcomité met vertegenwoordigers van de afdeling Gebiedsmanagement, Nieuwe Democratie en de stadsarchitect Willem Hein Schenk over haar voorstel voor een co-creatie proces. In dit voorstel zullen bewoners, ondernemers en instellingen samen met de gemeente een plan maken voor de herinrichting van de straten. Het verzoek is positief ontvangen. Hoe de aanpak van dit experiment eruit gaat zien wordt na de zomervakantie uitgewerkt.

 

Als aftrap van dit co-creatie proces en om elkaar beter te leren kennen wordt er op zaterdag 24 september een BuurtBBQ georganiseerd. De bewoners en ondernemers rondom de Nieuwe Groenmarkt zullen hiervoor een uitnodiging in de bus ontvangen.

 

Ondertussen is bekend gemaakt dat de Groenmarktkerk naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 wordt verkocht aan de evangelische geloofsgemeenschap Re:connect. Het rijksmonument wordt dus niet gesloten, maar het katholieke parochiebestuur met de Bavokathedraal als hoofdkerk gaat het gebouw afstoten. Dit is met name treurig voor de Groenmarktgemeenschap die jarenlang de kerk heeft beheerd en haar dagelijks heeft opengesteld voor tientallen Haarlemmers en toeristen die binnenlopen voor een moment van stilte en een kaarsje. Vanuit de kerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor kwetsbare of eenzame mensen, vaak samen met de andere maatschappelijke organisaties in de straat. Recent werd hier Sociaal & Culinair Haarlem gehouden. Voorlopig zullen dit soort initiatieven vanuit de ernaast liggende pastorie worden voortgezet, totdat ook dit gebouw is verkocht.

 

 

 

Wil je op de hoogte gehouden worden? Hier kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Stand van zaken: maart 2022
Maart 2022
Het buurtcomité heeft aan de gemeente een voorstel voorgelegd om door middel van co-creatie met alle betrokken partijen gezamenlijk tot een (tijdelijke) inrichting van de straten te komen. Bijvoorbeeld door middel van een buurtspel: '> serious gaming', dat tegenwoordig vaker wordt ingezet bij ruimtelijke ordening. Het comité is benieuwd of de gemeente ingaat op dit voorstel voor een experiment. 
 

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de kerk en de ernaast liggende gebouwen. Het parochiebestuur houdt een marktconsultatie voor zowel het kerkgebouw als de pastorie. Er is een kans dat de kerk apart wordt verkocht. Dit geeft voor de parochianen nog steeds een onzekere situatie, maar met vrijwilligers houden zij de kerk elke werkdag open. Ook worden er weer concerten georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van de kerk. Zoals de huidige grote schilderbeurt van de buitenkant.  Zie voor de concerten en andere evenementen de concert agenda op de site www.groenmarktkerk.nl

 

Februari 2022

Begin februari stond in het Haarlems Dagblad het bericht dat het voormalige V&D-gebouw op de hoek van de Botermarkt en Verwulft verkocht is en dat de nieuwe eigenaar met de gemeente overeengekomen is dat er in de kelders een openbare fietsenstalling komt. Dit kan betekenen dat het stil gelegde proces van de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt/Krocht binnen afzienbare tijd weer wordt opgestart.

Dat het project in najaar 2019 onhold is gezet heeft te maken met de vraag of er een boven- of ondergrondse fietsenstalling aan de Nieuwe Groenmarkt zal komen. De gemeente wil eerst daarover een besluit nemen voordat men verder kan gaan met de invulling van de straten. Of die fietsenstalling er komt, is afhankelijk van de uitkomst van gesprekken van de gemeente met de eigenaar van het voormalig V&D- gebouw. Als de gemeente namelijk gebruik mag maken van de winkelkelders als fietsenstalling vervalt het voornemen van een extra stalling onder de Botermarkt en houdt de gemeente een budget over voor een ondergrondse stalling aan de Nieuwe Groenmarkt. Zo was het plan.

Nu er eindelijk duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de winkelkelders hopen we dat het project van herinrichting binnen afzienbare tijd weer opgestart zal worden. Al zal een besluit tot een kostbare ondergrondse fietsenstalling ongetwijfeld pas na de verkiezingen worden genomen.

Voor het Buurtcomité gaat het bij de herinrichting om veel meer aspecten dan (alleen) de komst van de fietsenstalling. In november van het afgelopen jaar heeft het Buurtcomité overleg gevoerd met de afdeling Centrummanagement van de binnenstad en de voorkeur uitgesproken om gezamenlijk met alle belanghebbenden tot een invulling van de straten te komen. Daarbij denken we aan een proces van co-creatie. Zo’n proces is echter anders dan de bekende inspraakprocedure van de gemeente. Afgesproken is dat het Buurtcomité met een voorstel voor zo’n aanpak zal komen en dat de afdeling centrummanagement dan zal bekijken wat er mogelijk is. Als de definitieve herinrichting van de straat nog lang uitblijft hebben we voorgesteld om met zo’n co-creatie proces te experimenteren gericht op tijdelijke verbeteringen van de straat.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Hier kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Waarom is er een buurtcomité?
In 2017 maakt de gemeente Haarlem plannen voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. Het voornemen was om deze straat te betrekken bij het winkelgebied. Een viertal ontwerpen zijn voor inspraak aan de buurt voorgelegd.

Door het onderzoek naar de mogelijkheden van een (ondergrondse) fietsenstalling op deze of andere plekken in de binnenstad is het besluit uitgesteld en ligt het project al jaren stil. In dezelfde tijd werd duidelijk dat het kerkbestuur van de H. Antonius van Padua kerk het kerkgebouw en de naastliggende panden wil verkopen. Ook dat plan laat weinig vooruitgang zien, waarbij de corona pandemie extra vertraging heeft gebracht. De enige zichtbare verandering is dat de straat autoluw is geworden.

Ondertussen hebben bewoners en sociale instellingen zich gerealiseerd welke historisch en sociaal-maatschappelijke waarden deze straat kenmerken en wat de risico’s zijn als bij de invulling van de publieke ruimte alleen economische en infrastructurele criteria worden gehanteerd. In diverse bijeenkomsten is het buurtcomité met bewoners, instellingen en gemeente hierover in gesprek gegaan. Haar doel is om gezamenlijk tot een invulling te komen dat het unieke karakter van de buurt bewaart en versterkt.

Zie Dossier voor de documenten en inhoud van bijeenkomsten 2017-2021.
Wie zit in het buurtcomité?
  • Brian Brouwer, Zoetestraat 14
  • Mike en Ria Cowley, Nw. Groenmarkt 31
  • Eilis Denkers, Nw. Groenmarkt 3-B
  • Micha de Haas, Nw.Groenmarkt 2
  • Michael Kolf, Nw. Groenmarkt 41
  • Theo Loth, Nassaulaan
  • Bernadette Meertens, Groenmarktkerk, Nw. Groenmarkt 12
  • Huib Nelissen, Kromme Elleboogsteeg 5-7
  • Joris Obdam, Antonius Gemeenschap, Nw. Groenmarkt 12

(op alfabetische volgorde)

Wil je meer over ons weten, lees dan hier verder > Even voorstellen

Hoe kan ik het laatste nieuws ontvangen?

Wil je alle ontwikkelingen op de voet volgen en onze nieuwsbrief ontvangen, schrijf je dan hieronder in. 

De Nieuwe Groenmarkt is een straat en plein in de Binnenstad van Haarlem. De straat is een korte, maar brede straat en loopt van de Zijlstraat tot aan het Krocht. Aan de Nieuwe Groenmarkt staat de tussen 1843 en 1844 gebouwde Groenmarktkerk, een van de vier in deze straat te vinden rijksmonumenten. De Groenmarktkerk is de gebruikelijke aanduiding voor de Sint Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. Het is de op een na oudste thans nog Rooms-katholieke kerk van Haarlem. De kerk werd gebouwd in 1843 en 1844. Patroon van de kerk is de heilige Antonius van Padua. De kerk werd ontworpen door de Vlaamse architect Tieleman Franciscus Suys, die ook de Mozes en Aäronkerk (eveneens gewijd aan de heilige Antonius) in Amsterdam bouwde. De stijl is neoclassicistisch met een barokke inslag. Het toenmalige Ministerie van Erediensten stelde o.a. de eis dat deze kerk plaats moest bieden aan 2000 personen. Door deze eis is het oorspronkelijke bouwplan gewijzigd. De gevel is verbreed met kale bakstenen en de binnenzijde met een galerij zodat het gebouw uiteindelijk van een één- naar een driebeukige kerk is geworden. De tweede galerij is uiteindelijk in 1854 bijgebouwd.

[bron: Wikipedia]

Blijf op de hoogte ...

.. en schrijf je in voor de nieuwsbrief.